Skudenes Sjømannsforening fikk tildelt midler fra Norsk Kulturminnefon til renoveringen av Vikeholmen Fyr.
I minnefondets publikasjon «- de første fem årene», fra mai 2009, finner vi følgende kulturhistoriske artikkel vedrørende Vikeholmen Fyr.

Artikkelen er skrevet av FREDRIK ØSTEVIK

Hvor ligger Vikeholmen Fyr?

Jo, den ligger i posisjon: N 59° 08` 5“, Ø 05° 16` 6“, på sørøst spissen av Vikeholmen på venstre side ved den smale innseilingen til Skudeneshavn, Nesagapet.

Skudeneshavn

Skudeneshavn er en gammel sjøfartsby, i seilskutetiden var det mange skuter med hvite seil på alle hav, hvor det sto Skudeneshavn i akterenden. Byen bærer preg av den gamle tiden fortsatt, når man går i Søragadå som ligger mellom bratte fjellknauser og sjøkanten. Her oppleves den gamle tiden på mange måter. Søragadå med de gamle hvitmalte husa med rød takstein fra seilskutetiden er der fremdeles. NRK-serien Skipper Worse gjorde sine opptak her i dette gamle særegne miljøet. Byen som ligger mellom fjellknauser og det frådende havet ble i 2004 kåret til Norges sommerby i NRK. Innbyggerne er stolte av byen sin og det med god grunn. Her ble drevet store fiskerier, et av dem var vårsildfiske, som var det største med hundrevis av båter og tusenvis fiskere. Fisket foregikk i den  mørke vintertiden, desember til mars, rett utenfor stuedøren, og fangsten skulle losses her i byen. Men innseilingen til Skudeneshavn, Nesagapet, var ganske smal, her måtte det gjøres noe. Så i 1849 ble det bygget en laftet hytte på 2,5 x 3 meter. Innredningen var en vedovn, en benk og et bord, dermed ble Vikeholmen Fyr opprettet. Kunstneren Egil Torin Næsheims tegning viser hvordan det kan ha vært.

I den første tiden var brenntiden tenkt å være bare under vårsildfiske i tiden 21. desember til 1. mars. Fyrlyset var en oljelampe i et sideral-apparat. Sideralapparatet er en anordning som roterer rundt en fast hvit lyskilde. Der er påmontert skjermer som blender sektorer som viser hvor det er trygt å seile. På Vikeholmen er det hvite og grønne sektorer. Alle fyr har sin karakter. På Vikeholmen er karakteren fast lys med formørkelse hvert 6. sekund. Brenntiden ble etter hvert forlenget. I 1855 var fyret i drift i tiden 1. oktober til 1. april, da ble lønnen til oppasser øket fra 30 spd. til 80 spd. I denne lønnen lå det et avsavn av bolig på 30 spd.

Fra den tiden finnes det en beskrivelse som lyder: 

«Den i Hast opførte Fyrstue var ytterst tarvelig, ingen Bygning for Fyrvokter, saa nærmestboende maatte antas til Oppasser

På den tiden var det ikke alle som var skrivekyndige, slik var det også  med oppasseren, så nødvendige skriv måtte skrives med påholden  penn. Slik det var kunne det ikke fortsette på Vikeholmen Fyr, hverken  med bygning, lysstyrke eller vakthold. Derfor ble det i 1874 bevilget  penger til nytt fyr og det ble satt opp nye bygninger i betong, den første av sitt slag i landet. 

Vikeholmen Fyr

Der kan vi se den gamle fyrlykten som er på ytterveggen, men som betjenes fra innsiden. Grunnflaten    på hovedhuset er 8,8 x 7,5 meter.  
I første etasje var det stort kjøkken, stue, soverom og spiserom.
Soverommet er spesielt, der er det nemlig en liten glassdør som er eneste tilgang til fyrlampen. Det var her fyrlampen ble satt ut. 
(Bildene under viser dette.)

God utsikt fra Vikeholmen

Fra vinduet i spiserommet ser man innover mot havnen. Båter og ferjer kommer og går rett utenfor, nesten som å være om bord i de som passerer forbi. Fra vinduene i soverommet kan en se utover Skudefjorden mot Kvitsøy og Stavanger. Her kan en se hvor store krefter som er i sving når sjøen går tung. Vi ser båtene somslingrer og stamper i veg. Skumsprøyten står over hele båten som forsvinner i en bølgedal, mange tenker da, kommer den snart opp igjen? 2. etasje er det foruten en stor gang, to soverom og et kott, fra det ene soverommet har man utsikt mot Vikevågen med Falnes kirke i bakgrunnen, og båttrafikken rett nedenfor vinduet. Det ble også bygget et uthus på 8,2 x 4,6 meter. I dette huset var det en bås for en ku, en sauebinge og et rom for høy.I dette huset var det også ei grue for koking. På baksiden av grua var det en bakerovn. I tillegg til de 2 murbygningene var det også oppført et naust med opptrekk for robåten. Dette naustet ble tatt av en storm for mange år siden.

Driften og fyrvoterne

Disse bygg kostet på den tiden til sammen 10.230 spd. Når det nye fyret ble tatt i bruk i 1875 ble det også ansatt en fyrvokter, Sven Johannes Utne. Han bodde der i 33 år sammen med kone og barn til han ble pensjonert i 1908. Fyrstasjonen ble da automatisert og solgt til privat kjøper og var bebodd til 1950 årene. Familien som bodde på fyret hadde både ku og noen sauer. Det var også jord for poteter og grønnsaker. Fiskegrunnene var heller ikke langt unna, så fisk var en naturlig del av maten. Barna vokste opp på fyret, og når de skulle på skolen var det bare å ta robåten fatt. Det var nok ikke alltid like lett, når vinden sto innover var det tungt nok å ro selv om det ikke var så tung sjø. 

Nedlagt fyr

Skudenes Sjømannsforening kjøpte fyret i 1964. Det blir nå drevet med frivillig arbeid av medlemmene. De siste årene er det utført mye dugnadsarbeid, nå er fyret i god stand. Det har kostet mye arbeid og store økonomiske uttellinger, men ettersom vi har fått økonomisk hjelp, blant annet fra Kulturminnefondet til dette arbeid, gir det ekstra inspirasjon til å fortsette.

Arbeid på Vikeholmen er tidkrevende og ved gravearbeid må utstyr fraktes ut til holmen.  

Dagens drift

Skudenes Sjømannsforening har arrangert Kulturminnedag med mange besøkende, servering, underholdning av Shantykoret, som har som kjenningsmelodi: Vigeholmen. Teksten i sangen forteller mye om hvordan det var å bo her. 

I dag leies fyret ut til turister. de kommer fra fjern og nær, nordmenn som kommer tilbake hvert år. Men det har vært en del amerikanske som har funnet sin plass på Vikeholmen de siste årene. Etterspørselen om å få leie Vikeholmen Fyr er god, da helst om sommeren, det har også vært en del som vil oppleve sjøens krefter på nært hold med høststormer, 
stort nærmere kan en vel ikke komme.Tenk å sitte i vinduet og se hvordan sjøen oppfører seg, 
man ser aldri det samme bildet, det er som et eventyr.
I de siste årene er det flere firmaer som har vist interesse for å samles der på fyret. Boforholdene i dag er med varmt og kaldt vann, og toalett i hovedhuset. Der er også seks senger + andre liggeplasser, godt utstyrt kjøkken, spisekrok og salong. 
I annekset er det også kokemuligheter, varmt og kaldt vann, dusj, toalett og langbord med plass til 20 personer, og i 2. etasje er det fire liggeplasser. For leietakere er det båt som følger med, det er bare 5 min. til sentrum. Fra båtplassen på Vikeholmen er det ca 10. min. spasertur til fyrbygningene i fint turterreng.
Vikeholmen Fyr er heller ikke spart for alle de store høst- og vinterstormene.
Naustet ble i sin tid tatt av storstorm, og da den siste stormen INGA herjet som verst, ville den ta steinbrygga. Steiner opptil 500 kilo var kastet flere meter innover land. 
De tunge sjøene tok også litt av en molo. Adkomsten er også blitt skadet etter uvær, det måtte fraktes ut en gravemaskin for å løfte på plass de største steinene. Men begge bygg ble stående, det var vel den solide betongen som holdt stand mot de sterke naturkreftene.

Eksklusivt feriested

Det kan også fortelles at Vikeholmen Fyr er blitt omskrevet i utlandet både i aviser og presse. I juli 1992 hadde THE SUNDAY TIMES en oversikt over de mest eksklusive feriesteder over hele verden. Det eneste stedet i Skandinavia som ble nevnt var Vikholmen ved inn seilingen til Skudeneshavn. I 2008 var det 20 medlemmer av US LIGHTHOUSE SOCIETY GROUP på besøk.

Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond: Vikeholmen Fyr ligger i Karmøy Kommune, Rogaland. Det er gitt tilsagn på NOK 150.000

Denne artikkelen er hentet fra Norsk Kulturminnefonds publikasjon, utgitt mai 2009.
– de første fem årene

Kilder: Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, «Fyrene rundt Norges spydspiss, publisert 1999.

Om forfatteren: FREDRIK ØSTEVIK, tidligere maskinsjef. Østevik er medlem av Skudenes Sjømannsforening.