Ref. styremøte onsdag den 12.08.20

Pga. koronavirus ( COVID – 19 ) – situasjon.

Styret var enig om at i nåværende situasjon kan det ikke arrangeres nye møter denne høsten.

Møtelokalet er ikke stort nok til at vi kan holde forsvarlig avstand ihht smittevern forskrifter.

Styret skal holde medlemmene fortløpende orientert.

Mvh.

Leif A. larsen

Formann