Agenda:

  1. Møte ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket ca 65 medlemmer velkommen til årsmøte for 2019.
  2. Ingen bemerkninger til innkalling og at formann var ordstyrer
  3. Ordstyrer leste deretter opp navnene på medlemmer (9 stk) som har falt fra i 2019. Vi hadde da 1 minutt stillhet for disse.
  4. Årsberetning for 2019 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
  5. Regnskapet ble så lagt frem av kasserer Karl Einar. Regnskapet viser underskudd både på Vikholmen og Korneliusholmen, henholdsvis minus kr 24678,- og minus kr 61711,-. Utgiftsiden for Vikholmen er tildels utgifter til oppgradering av hus og inventar som har blitt gjort og som havner på regnskapet for 2019. Underskuddet for Korneliusholmen er også uforutsette utgifer til vannmåler og diverse reparasjoner samt sliping og lakking av gulvet i 2. etasje. Forsikringen av Vikholmen ble også betalt fra hovedkassen. Regnskapet og buskjett ble godkjent.
  6. Plan for neste år er å få oppgradert avtreksvifte som er litt for svak. Ca 35000,-
  7. Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer.
  8. Alle i styret og underkomiteer som var på valg ble gjenvalgt.
  9. Deretter gikk vi opp i 2. etasje og ble servert herlig Saltkjøtt og Erter som var laget av vår egen kokk Karl Einar Ellingsen som også kunne opplyse at 14. november blir det Julebord og at medlemslokalene da er 25 år. Altialt en riktig trivelig kveld.