30/1 – 20 Syng med oss
Mer info kommer
18/2 – 20: Kar & Møy. Antrekk dongeri & mørkeblå overdel.

6/5 – 20  kl. 17.00 Pensjonistforeningen i Skudenes. Sted: Ankerbygget. Antrekk dongeri & mørk overdel.

7/5 – 20 Frelsesarmeen i Skudenes. Antrekk dongeri & mørk overdel.

27. juni. Sauda Fjordhotell. Overnatting. Mer info senere.

xx sept. Åkertunet/Åkrafjorden. Mer info senere.

 

Foreløbig møteplan våren 2020:
13/1 kl. 18.00
27/1 kl. 18.00
10/2 kl. 18.00

24/2 kl.18.00

06/4 kl. 17.30 NB!
20/4 kl. 18.00
04/5 kl. 17.30 NB!
18/5 kl. 18.00
08/6 kl. 18.00
22/6 kl.18.00