Korneliusholmen mandag kl. 19:00

Husk Årsmøte og valg mandag 4. mars kl 19:00
Innkalling og agenda er sendt  ut til medlemmene sammen med innbetalingsskjema for årskontingent.
    Agenda for årsmøtet
    *Årsmelding for 2018
    *Regnskap for 2018 og budsjett for 2019
    *Valg av styre og underkomiteer
    *Eventuelt. Saker som ønskes fremmet bør sendes styret før 21. februar.

Møteplan 2019:  Medlemsmøter 

DagDatoTidMerknad
 FERIETILSEPTEMBER
    
Mandag7. januar19:00Medlemsmøte
Mandag4. februar19:00Medlemsmøte
Mandag6. mars19:00Årsforsamling og valg
Mandag1. april19:00Medlemsmøte
Mandag 6. mai19:00Medlemsmøte
Skudefestivalen 4. – 7 juli  
Mandag2. september19:00Medlemsmøte
Mandag7. oktober19:00Medlemsmøte
Mandag4. november19:00Medlemsmøte
Mandag2. desember19:00Medlemsmøte