Møtet ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket ca 45-50 medlemmer velkommen til møtet. Han ønsket spesielt Hans Falnes Ellingsen som forteller fra Brasil velkommen. Han orienterte om at neste møte blir årsmøte og viss noen av medlemmene hadde forslag til saker som skulle tas opp på møtet måtte vi få det innen 14. februar.

Han gav derettet ordet til Hans Falnes Ellingsen som holdt et intresant foredrag om Brasil sin historie fra portogiserne kom til Sør-Amerika og frem til i dag. Brasil dekker over halvparten av Sør-Amerika og er meget rikt på mineraler og olje, men er blitt dårlig politisk ledet i alle år. Innbyggertallet er ca 220 millioner menesker som på langt nær har fått tatt del i landets resurser på grunn av mye korrupsjon gjennom alle år. Hans hadde likevell tro på at landet har en fremtid viss de kan få orden på sitt politiske system.

Formann takket Hans for et godt foredrag og ønsket alle opp i 2. etasje til middag. Det ble servert svinestek med grønnsaker og surkål. Til dessert hadde vi karamellpudding med krem. Meget god middag. Etterpå ble det utlodding med flotte premier.

Etterpå gikk vi ned til kaffe og en cognac for de som ville ha det Fin kveld.