Formann kunne ønske ca 35 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte. Han ønsket spesielt daglig leder av Skude fryseri Arne Harald Stensland velhommen. Formann tok først noen praktiske opplysninger og nevnte også at årsmøtet blir 6. mars. Han ba medlemmene komme med forslag til saker som kan tas på årsmøtet.

Han overgav så ordet til Arne Harald Stensland som holdt et fint innlegg om Fryseriets historie og planer for fremtiden. Skude Fryseriet AS driver hovedsakelig med kjøp, bearbeidelse og salg av fisk. (makrell og sild). Fryseriet har 9 fast ansatte, men under makrell og sildesesongen er det mange flere damer og menn i arbeid. Fryseriet har nylig tatt i bruk et nytt fryselager og holder på med utvidelse av kaien østover hvor de planlegger å filitere sild. Han fikk også flere spørsmål fra medlemmene bl.a. vedrørende aksjer. Han kunne opplyse at det var lite omsettning på aksjene. De gikk for det meste i arv. Det er ca 350 aksjeeiere fodelt på 98000 aksjer i Fryseriet.

Formann takket så Arne Harald for innlegget og inviterte så til middag i 2.etasje. Der ble vi servert med god Bacalao laget av en av våre eminente kokker. Utloddning ble det også.

Etterpå beveget vi oss ned til 1.etasje igjen til kaffe og med noe godt attåt.

Svein H. Jensen sekretær.