Formannen ønsket velkommen, spesielt til Svein Helge Vikra som foredragsholder.

Svein Helge holdt et veldig godt foredrag om reise gjennom den nye Panamakanalen.

Under møte fremførte Shantykoret 3 sanger til stor begeistring fra medlemmene.

Formannen orienterte om kontakten med Arvid Mørck som har vært vert for 4 busser i sommer og av det har vi mottatt kr 4000,- ihht avtale.

Orientering om Vikholmen som har gitt ca kr 36000,- i leieinntekter i sommer. Huset er nå ferdigresturert.

Formannen orienterte deretter om årets Skudefestival, som gav et overskudd på ca kr 46000,- noe vi må være fornøyd med. Av dette gav maleriutstillingen kr 25000,- fra kunstmaler Søyland.

Gunnar Tjøsvold overrakte en flott modellav selvlaget seilskute tilSjømannsforeningen/Shantykoret. Takk til Gunnar.

Etter møtet ble det servert krabbeskald m/tilbehør.

Svein H. Jensen sekretær