Etter en lang koronapause fikk vi endelig avholdt medlemsmøte i våre lokaler på Korneliusholmen.

Møtet ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket velkommen til ca 50 medlemmer som var møtt fram. Deretter ble navnene på de medlemmer som er gåt bort i 2020 og 2021 lest opp, etterfulgt av ett minutt stillhet. Ettersom detter var første møte etter mars 2020så ble årsberetningen fra 2020 lest opp for medlemmene. Formannen gikk også gjennom stytremøtene som har vært i koronaperioden og poengterte at styret hadde fortsatt utover valgt periode pga korona. Arvid Mørch fortalte om aktiviteten som har vært i foreningens lokaler i sommer. Det har vært kunstutstilling i 2. etasje men det i 1. etasje har vært servert mat til cruisturister og andre. Selv om ingen kunstverk ble solgt så ble det alt i alt en suksess. Deretter viste Lars Egil bilder på storskjerm fra restureingen av Skudenes mens formann fortalte fra restureringsarbeidet som er godt i gang. Det ble fra salen foreslått et samarbeid mellom Sjømannsforeningen og foreningen Rutebåten Skudenes. Dette må eventuelt diskuteres i styrene og tas opp på medlemsmøte ved en senere anledning.Uansett så var det mange av de fremøtte som tegnet seg som medlemmer av Rutebåten Skudenes og er dermed med å støtte prosjektet økonomisk.

Neste agendapunkt var hvordan en skulle få flere medlemmer til foreningen, fortrinnsvis yngre. Det er ikke krav om fartstid til sjøs for å bli medlemm, men en bør ha interesse for skipfart. Forhåpentligvis så kan flere melde sin interesse for medlemskap når dette blir klargjort.

Under eventuelt var det ingen forslag og en gikk opp i 2. etasje for servering av middag. På menyen var det hvalkjøtt med brun sos og kålstuing og tyttebær. Maten var mildt sagt nydelig og all honorar til kokkene i byssa. Etter en omgang med åresalg og trekning av gevinster så trakk medlemmene ned i første etasje for kaffe med avec for de som foretrakk det.

Et meget hyggelig medlemsmøte og godt åtreffes igjen.

Bjørn Ove Hansen