Ca 40 medlemmer møtte på medlemsmøtet. I fravær av formann ble møte ledet av nestformann. Etter å ha ønsket velkommen ble flg saker presentert:

  1. innkjøp av ny og større TV til klubblokalet slik at medlemmer kan f.eks. se på sportssendinger og tippekamper. Innspill fra flere medlemmer gikk på at vi allerede hadde TV og at dette ikke ble brukt, derfor ikke behov for noen nyinvestering.
  2. Innkjøp av ny kaffimaskin. Ingen innvendinger.

Det kom også oplysninger om at tappeanlegget for øl ikke fungerte og må repareres/fornyes. Dette bør sees på før SILK da vi skal ha arrangementer på medlemshuset.

Deretter hadde nestformann en liten presentasjon av hav som foregår på Sjøfartsdirektoratet og en henvisning til medlemmene som driver hummerfiske/småfiske om å bruke båtvett. Så langt i år har vi 20 drukningsulykker i småbåt og fletall er menn over 50 år.

Deretter forhalte vi til andre etasje hvor det ble servert nydelig speke/kryddersild med nødvendig tilbehør.

Alt i alt et vellykket medlemsmøte.

Mvh. Bjørn Ove.