Velkommen. Lese opp medlemmer som er gått bort i 2020 og 2021, etterfulgt med et minutt stillhet.

Referat fra siste medlemsmøte i 2020 of rem til møte i 2021. Info om bruk av lokalet. Info om restaurering av » Skudenes «.

Kveldens tema: Hvordan rekrutere nye medlemmer. Shantykoret underholder. Eventuelt. Kveldens meny blir : Kvalkjøtt.

Mvh. Formann Leif A. Larsen