Intervjuer med krigsseilere

Forfatterne av boken om krigsseilerne fra Sør-Karmøy, «EVIG HEDER»:

PEDER ELIASSEN, LUDVIG THOMASSEN og THORBJØRN VIKRE skriver i forordet til boken.

«Vi ville skrive historien om hver enkelt krigsdeltaker fra Skudenes og Skudeneshavn. Vi syntes at vi skyldte disse menneskene å ta vare på deres opplevelser og ikke minst – få en oversikt over hvor mange og hvem som deltok under verdenskrigen fra 1939 til 1945.
Vi måtte arbeide med mange saker samtidig. Det første vi tok fatt på var å lydbånd-intervjue de gjenlevende. Det var en svært interessant oppgave som ga oss opplysninger og inntrykk som kom oss til gode i det videre arbeidet.»

Bruk hørepropper eller høretelefoner det gir bedre «lyd».

Dag Midbøe

Torstein C. Schau
Olav Tobiassen
Sven R. Olsen
Edvard Nilsen Høines