Skudenes Sjømannsforening hedrer krigsdeltakerne fra sør- og vest Karmøy som deltok under andre verdenskrig, fra 1939 – 1945.

Boken «Evig Heder» skrevet av Peder Eliassen, Ludvig Thomassen og Thorbjørn Vikre dokumenterer historien om hver enkelt krigsdeltaker fra Skudenes og Skudeneshavn. Forfatterne skriver: «Vi syntes at vi skyldte disse menneskene å ta vare på deres opplevelser og ikke minst – få en oversikt over hvor mange og hvem som deltok under verdenskrigen fra 1939 til 1945.

Skudenes Sjømannsfoenings æresmedlem, Dag Midbøe, gav i 2008 ut boken «50 konvoyer». Igjen et gripende vitnesbyrd om en ung sjømanns opplevelser i utenriksfart gjennom hele andre verdenskrig.

Vi takker forfatterne for det omfattende arbeidet som er lagt ned i å dokumentere en innsats som aldri må glemmes.

I sitt dikt KONGEN skriver Nordal Grieg:

«Første svaret kom fra havet.
Førti tusen norske sjøfolk,
en for alle, valgte strid,
valgte hjemløshet og lengsel,
valgte flammedød og koldbrann,
valgte drift på spinkle flåter
tusen ville mil fra hjelpen;

evig heder skal de ha!»