Medlemsmøte den 7. november 2022

Formann Leif Arne Larsen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han 14 medlemmer fra Haugesund Skipper og Sjømannsforening velkommen til møtet. Han ønsket også Arvid Mørck som skal holde et foredrag velkommen. Formannen startet møte med to dikt av Alfred Hauge før han overlot ordet til Arvid Mørck. Arvid kåserte så om…

Details

Medlemsmøte den 3.oktober 2022

Nestformann Bjørn Ove Hansen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han Olav Åsheim som skal kåsere om m/s Hestmanden velkommen. Bjørn nevnte bl.a. om at foreningslokalene skal brukes under SILK på samme måte som i fjord. Foreningen står for servering mens SILK låner dem gratis. Han nevnte også at vaktholdet ved Kårstø…

Details

Medlemsmøte den 5. september 2022

Formannen ønsket velkommen, spesielt til Svein Helge Vikra som foredragsholder. Svein Helge holdt et veldig godt foredrag om reise gjennom den nye Panamakanalen. Under møte fremførte Shantykoret 3 sanger til stor begeistring fra medlemmene. Formannen orienterte om kontakten med Arvid Mørck som har vært vert for 4 busser i sommer og av det har vi…

Details

Medlemsmøte Skudenes Sjømannsforening 2. mai 2022

Rundt 35 medlemmer møtte i foreningens lokaler. Møtet ble ledet av nestformann i foreningen. Det ble ønsket velkommen og deretter overtok Øyvind Helgesen fra Røde Kors. Sjømannsforeningen har gått til innkjøp av hjertestarter som er tilgjengelig i foreningens lokaler og Helgesen hadde en demonstrasjon i hvordan den fungerte og forhold rundt hjertestans. Dette var av…

Details

Medlemsmøte 4. april 2022

Formann ønsket 40 – 45 medlemmer velkommen til april møtet. Han ønsket nye medlemmer og spesielt foredragsholder Lars Peder Solstad velkommen. Han fortalte så om foreningens planer fremover. Det blir oppe i Skudefestivalen viss kok medlemmer melder seg på for servering. Det blir ikke musikk til langt utover kvelden i år. Dette er for kostbart…

Details

Årsmøte 7. mars 2022

Til stede 34 medlemmer. Åpning: Formann ønsket velkommen. Pga sykdomsforfall ble Steinar Mæland utnevnt som referent. Formann leste opp navnene på medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte som fant sted i mars 2020, straks før Norge ble stengt ned pga korona. 20 medlemmer var gått bort. 1 minutt stillhet. Formann leste årsberetning, som…

Details

Medlemsmøte 1. november 2021

Møtet ble åpnet av formann Leif A. Larsen som ønsket ca 65 medlemmer velkommen til november møtet. Tradisjonen tro hadde vi også bedt Haugesund Skipper og Sjømannsforening til møtet. De møtte med 6 medlemmer. Formannen innledet med å fortelle om flere positive ting som skjer og har skjed i Skudeneshavn i høst. Ny brannstasjon, ny…

Details

Medlemsmøte 4. oktober 2021

Ca 40 medlemmer møtte på medlemsmøtet. I fravær av formann ble møte ledet av nestformann. Etter å ha ønsket velkommen ble flg saker presentert: innkjøp av ny og større TV til klubblokalet slik at medlemmer kan f.eks. se på sportssendinger og tippekamper. Innspill fra flere medlemmer gikk på at vi allerede hadde TV og at…

Details

Medlemsmøte 6. september 2021

Etter en lang koronapause fikk vi endelig avholdt medlemsmøte i våre lokaler på Korneliusholmen. Møtet ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket velkommen til ca 50 medlemmer som var møtt fram. Deretter ble navnene på de medlemmer som er gåt bort i 2020 og 2021 lest opp, etterfulgt av ett minutt stillhet. Ettersom…

Details

Referat fra årsmøte den 2. mars

Agenda: Møte ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket ca 65 medlemmer velkommen til årsmøte for 2019. Ingen bemerkninger til innkalling og at formann var ordstyrer Ordstyrer leste deretter opp navnene på medlemmer (9 stk) som har falt fra i 2019. Vi hadde da 1 minutt stillhet for disse. Årsberetning for 2019 ble…

Details