Årsmøte for 2022 den 6. mars 2023

Formann Leif Arne Larsen åpnet møtet og ble samtidig valgt til ordstyrer. og ledet møtet videre. Sekretær Svein Håkon Jensen ble valgt til referent. Ordstyreren leste deretter opp navn på medlemmene som var gått bort dette året. Olav Jakobsen – Gunnar Tangen – Per M. Midbøe – Jan Saltvik – Tor M. Mesøy. Etterpå hadde…

Details

Medlemsmøte 6. februar 2023

Formannen kunne ønske ca 45 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han Odd Inge Olsen fra «Brødrene Olsen AS» velkommen til å snakke om sitt firma. Brødrene Olsen Mur & Bygg ANS ble stiftet i 1996 og omgjort til AS i 2002. Firmaet har hovedkontor i Skudeneshavn og oppererer over hele landet og har også…

Details

Medlemsmøte den 9. januar 2023

Formann kunne ønske ca 35 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte. Han ønsket spesielt daglig leder av Skude fryseri Arne Harald Stensland velhommen. Formann tok først noen praktiske opplysninger og nevnte også at årsmøtet blir 6. mars. Han ba medlemmene komme med forslag til saker som kan tas på årsmøtet. Han overgav så ordet til…

Details

Medlemsmøte den 5. desember 2022

Formann ønsket ca 55 medlemmer velkommen til Julemøtet. Spesielt ønsket han sjømannsprest Rune Birkeland og Shantykoret som skal underholde med noen sanger velkommen. etter å ha kommet med noen opplysninger overlot han salen til Shantykoret som sang 4 sanger. «Dansen på Sunnanø» av Evert Thaube, «Segler ei Skute» av Johannes Kleppevik, og salmene «Hev ei…

Details

Medlemsmøte den 7. november 2022

Formann Leif Arne Larsen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han 14 medlemmer fra Haugesund Skipper og Sjømannsforening velkommen til møtet. Han ønsket også Arvid Mørck som skal holde et foredrag velkommen. Formannen startet møte med to dikt av Alfred Hauge før han overlot ordet til Arvid Mørck. Arvid kåserte så om…

Details

Medlemsmøte den 3.oktober 2022

Nestformann Bjørn Ove Hansen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han Olav Åsheim som skal kåsere om m/s Hestmanden velkommen. Bjørn nevnte bl.a. om at foreningslokalene skal brukes under SILK på samme måte som i fjord. Foreningen står for servering mens SILK låner dem gratis. Han nevnte også at vaktholdet ved Kårstø…

Details

Medlemsmøte den 5. september 2022

Formannen ønsket velkommen, spesielt til Svein Helge Vikra som foredragsholder. Svein Helge holdt et veldig godt foredrag om reise gjennom den nye Panamakanalen. Under møte fremførte Shantykoret 3 sanger til stor begeistring fra medlemmene. Formannen orienterte om kontakten med Arvid Mørck som har vært vert for 4 busser i sommer og av det har vi…

Details

Medlemsmøte Skudenes Sjømannsforening 2. mai 2022

Rundt 35 medlemmer møtte i foreningens lokaler. Møtet ble ledet av nestformann i foreningen. Det ble ønsket velkommen og deretter overtok Øyvind Helgesen fra Røde Kors. Sjømannsforeningen har gått til innkjøp av hjertestarter som er tilgjengelig i foreningens lokaler og Helgesen hadde en demonstrasjon i hvordan den fungerte og forhold rundt hjertestans. Dette var av…

Details

Medlemsmøte 4. april 2022

Formann ønsket 40 – 45 medlemmer velkommen til april møtet. Han ønsket nye medlemmer og spesielt foredragsholder Lars Peder Solstad velkommen. Han fortalte så om foreningens planer fremover. Det blir åpent i Skudefestivalen viss kokk medlemmer melder seg på for servering. Det blir ikke musikk til langt utover kvelden i år. Dette er for kostbart…

Details

Referat fra Årsmøte 7. mars 2022

Til stede 34 medlemmer. Åpning: Formann ønsket velkommen. Pga sykdomsforfall ble Steinar Mæland utnevnt som referent. Formann leste opp navnene på medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte som fant sted i mars 2020, straks før Norge ble stengt ned pga korona. 20 medlemmer var gått bort. 1 minutt stillhet. Formann leste årsberetning, som…

Details