Medlemsmøte mandag den 06. september

Ønske velkommen. Lese opp de som er gått bort i 2020 og hitil i 2021, etterfylgt av 1 minutt stillhet.

Referat fra medlemsmøter i 2020 til 2021 Info om bruk av lokalet i 2021

Info om restaurering av » Skudenes «. Kveldens tema: Hvordan rekrutere nye medlemmer.?

Shantykoret underholder. Eventuelt. Kveldens meny er: Kvalkjøtt.

Mvh.

Formann.

Leif A. Larsen