post@skudeneshavn-sjomannsforening.com


Vikeholmen og Shantykoret

Steinar Mæland
Telefon: 970 72 948 / 481 04 654
E-mail: steinar.maeland@haugnett.no

Sjømannsforeningen

Leif Arne Larsen
Formann
Telefon: 908 78 936
E-mail: leif_arne@online.no

Svein Håkon Jensen
Sekretær
Telefon: 917 65 275

Utleie foreningslokalet

Ole Helgesen
Formann i huskomiteen
Telefon: 951 90 583