Vikeholmen og Shantykoret

Steinar Mæland
Telefon: 970 72 948 / 481 04 654
E-mail: steinar.maeland@haugnett.no

Sjømannsforeningen

Leif Arne Larsen
Telefon: 908 78 936

Svein Håkon Jensen
Telefon: 917 65 275

Utleie foreningslokalet

Ole Helgesen
Telefon: 951 90 583