Styre hadde møte torsdag den 14.01.2021, det ble da bestemt at årsmøte som skal avholdes i mars 2021

blir utsatt til neste år. Årsak er covid-19 og bestemmelser fra regjering om begrenset antall personer samlet i samme rom

og samtidig holde avstand.

Styret i sjømannsforeningen sier seg villig til fortsett et år til, forhåpentligvis at situasjon er normalisert til mars 2022

Vennligst send tilbakemelding hvis det er noen som er mot styrets vedtak.

Svarfrist 14.02.2021

Mvh. Leif A. Larsen