Året som ligger bak oss har vært utfordrende for oss alle. Gjennom media har vi blitt fortalt å vise at mange har hatt det vanskelig.
Vi har i forenings sammenheng ikke kunnet arrangere møter, dette ble bestemt av et enstemmig styre for å beskytte medlemmene mot smitter. Dette har medført til mindre møtevirksomhet.
I disse dager er det blitt informert om at vaksinering starter den 27 desember.
Dette betyr at vi kan se fram til det nye året lysere i møte.
Vi håper dere alle får feire jul sammen med familien selv med de restriksjoner som regjering og helsemyndigheter har lagt for oss.

Vi i styret ønsker dere alle med familie en riktig god og fredfull julehøytid.
Vi takker dere for året som ligger bak oss og håper det nye året bringer håp om lysere tider for oss alle.

Med hilsen
Skudenes Sjømannsforening
v/formann Leif A. Larsen