Øvelsesplan høst 2019

Mand. 2. sept. kl.17.30 Mand. 16. sept. kl.18.00 Mand. 30. sept. kl. 18.00 Mand. 11. nov. kl. 18.00 Mand. 25. nov. kl. 18.00 Mand. 2. des. kl. 17.30. (julemøte) Tirsd. 10. des. Opptreden på Solstein. Ytterligere info. kommer senere. Mand. 16.des. kl. 18.00