Medlemsmøte den 9. januar 2023

Formann kunne ønske ca 35 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte. Han ønsket spesielt daglig leder av Skude fryseri Arne Harald Stensland velhommen. Formann tok først noen praktiske opplysninger og nevnte også at årsmøtet blir 6. mars. Han ba medlemmene komme med forslag til saker som kan tas på årsmøtet. Han overgav så ordet til…

Medlemsmøte den 5. desember 2022

Formann ønsket ca 55 medlemmer velkommen til Julemøtet. Spesielt ønsket han sjømannsprest Rune Birkeland og Shantykoret som skal underholde med noen sanger velkommen. etter å ha kommet med noen opplysninger overlot han salen til Shantykoret som sang 4 sanger. «Dansen på Sunnanø» av Evert Thaube, «Segler ei Skute» av Johannes Kleppevik, og salmene «Hev ei…

Medlemsmøte den 7. november 2022

Formann Leif Arne Larsen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han 14 medlemmer fra Haugesund Skipper og Sjømannsforening velkommen til møtet. Han ønsket også Arvid Mørck som skal holde et foredrag velkommen. Formannen startet møte med to dikt av Alfred Hauge før han overlot ordet til Arvid Mørck. Arvid kåserte så om…

Medlemsmøte den 3.oktober 2022

Nestformann Bjørn Ove Hansen ønsket ca 40 medlemmer velkommen til møtet. Spesielt ønsket han Olav Åsheim som skal kåsere om m/s Hestmanden velkommen. Bjørn nevnte bl.a. om at foreningslokalene skal brukes under SILK på samme måte som i fjord. Foreningen står for servering mens SILK låner dem gratis. Han nevnte også at vaktholdet ved Kårstø…

Medlemsmøte den 5. september 2022

Formannen ønsket velkommen, spesielt til Svein Helge Vikra som foredragsholder. Svein Helge holdt et veldig godt foredrag om reise gjennom den nye Panamakanalen. Under møte fremførte Shantykoret 3 sanger til stor begeistring fra medlemmene. Formannen orienterte om kontakten med Arvid Mørck som har vært vert for 4 busser i sommer og av det har vi…

Medlemsmøte Skudenes Sjømannsforening 2. mai 2022

Rundt 35 medlemmer møtte i foreningens lokaler. Møtet ble ledet av nestformann i foreningen. Det ble ønsket velkommen og deretter overtok Øyvind Helgesen fra Røde Kors. Sjømannsforeningen har gått til innkjøp av hjertestarter som er tilgjengelig i foreningens lokaler og Helgesen hadde en demonstrasjon i hvordan den fungerte og forhold rundt hjertestans. Dette var av…

Medlemsmøte 4. april 2022

Formann ønsket 40 – 45 medlemmer velkommen til april møtet. Han ønsket nye medlemmer og spesielt foredragsholder Lars Peder Solstad velkommen. Han fortalte så om foreningens planer fremover. Det blir oppe i Skudefestivalen viss kok medlemmer melder seg på for servering. Det blir ikke musikk til langt utover kvelden i år. Dette er for kostbart…

Årsmøte 7. mars 2022

Til stede 34 medlemmer. Åpning: Formann ønsket velkommen. Pga sykdomsforfall ble Steinar Mæland utnevnt som referent. Formann leste opp navnene på medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte som fant sted i mars 2020, straks før Norge ble stengt ned pga korona. 20 medlemmer var gått bort. 1 minutt stillhet. Formann leste årsberetning, som…

Medlemsmøte 1. november 2021

Møtet ble åpnet av formann Leif A. Larsen som ønsket ca 65 medlemmer velkommen til november møtet. Tradisjonen tro hadde vi også bedt Haugesund Skipper og Sjømannsforening til møtet. De møtte med 6 medlemmer. Formannen innledet med å fortelle om flere positive ting som skjer og har skjed i Skudeneshavn i høst. Ny brannstasjon, ny…

Medlemsmøte 4. oktober 2021

Ca 40 medlemmer møtte på medlemsmøtet. I fravær av formann ble møte ledet av nestformann. Etter å ha ønsket velkommen ble flg saker presentert: innkjøp av ny og større TV til klubblokalet slik at medlemmer kan f.eks. se på sportssendinger og tippekamper. Innspill fra flere medlemmer gikk på at vi allerede hadde TV og at…