Møtereferat fra 3. februar 2020

Møtet ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket ca 45-50 medlemmer velkommen til møtet. Han ønsket spesielt Hans Falnes Ellingsen som forteller fra Brasil velkommen. Han orienterte om at neste møte blir årsmøte og viss noen av medlemmene hadde forslag til saker som skulle tas opp på møtet måtte vi få det innen…