Formann Leif Arne Larsen åpnet møtet og ble samtidig valgt til ordstyrer. og ledet møtet videre.

Sekretær Svein Håkon Jensen ble valgt til referent.

Ordstyreren leste deretter opp navn på medlemmene som var gått bort dette året. Olav Jakobsen – Gunnar Tangen – Per M. Midbøe – Jan Saltvik – Tor M. Mesøy. Etterpå hadde vi en minutt stilhet.

Sekretær Svein Håkon Jensen leste deretter opp årsberettning for 2022. Denne ble godkjent og underskrevet av 2 medlemmer.

Ordstyrer refererte forslag fra styret om å øke medlemskontigenten til kr 400,-. Det kom et spørsmål fra et medlem om dette var smart siden veldig mange av medlemmene er lite aktive og skjelden møter på møtene. Nåværende medlemmskontigent har vært den samme på kr 350,- i 10 år og noen medlemmer synes det er billig. Kontigenten ble dermed satt til kr. 400,- fra og med året 2024.

Deretter la kasserer frem regnskapet for 2022. Vikholmen som har hatt store reparasjoner dette året kom greit ut. Gaver og leigeintekter var på kr 718 330,- mens utgiftene kom på 722 444,- , altså et lite underskudd på kr – 4113,-. Akseptabelt.

Når det gjelder hovedforeningen hadde vi inntekter på kr 356 544,- og utgifter på kr 316 989,- dvs et overskudd på 39 554,- noe som er godtatt og bra resutat.

Når vi kom til valg av styremedlemmer hadde valgkomiteen ingen på listen. Etter litt diskusjon om hva man da gjør ble ikke avgjort. 2 medlemmer går ut av styret. Etter benkeforslag aksepterte Johannes Sivertsen å tre inn i styret, men vi mangler fortsatt formann.

Deretter gikk vi opp til 2. etasje hvor det ble servert saltkjøtt og erter. Utloddning ble det også.

Kvelden gikk deretter over til kaffedrøs med noe «godt attåt». Altialt en fin kveld.

Svein Håkon Jensen referent.