Til stede 34 medlemmer.

Åpning: Formann ønsket velkommen. Pga sykdomsforfall ble Steinar Mæland utnevnt som referent.

Formann leste opp navnene på medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte som fant sted i mars 2020, straks før Norge ble stengt ned pga korona. 20 medlemmer var gått bort. 1 minutt stillhet.

Formann leste årsberetning, som av naturlige årsaker dekket mer enn siste året. Avholdt 6 medlemsmøter m/middag & utlodning. I snitt møtte 53 medlemmer. 11 styremøter.

Besøk av våre venner i Haugesund, og en delegasjon fra oss deltok også på deres julemøte. Besøk fra Vestkarmøy Sjømannsforening måtte dessverre avlyses.

17. mai feiringen 2021 var noe amputert, men Ragnhild Midbøe holdt fin tale i parken.

Planlagt ny avtrekksvifte satt på vent. Satser på økonomisk støtte dette året.

Lokalene ble sommeren 2021 som en forsøksordning leid ut til Sildakongennår han mottok busser med turister. Foreningen mottok kr 500,- pr busslast. Dette var vellykket og han vil holde fram kommende sommer, men nå til kr 1000,- pr busslast. Forventer mellom 10 og 25 busser. Samme Sildekongen leide også lokalet til kafedrift en periode for en rimelig penge. Mulig dette blir gjentatt kommende sommer. Maleriutstillingen mindre vellykket og blir ikke gjentatt av ham.

Lokalet ble også benyttet av SILK. Vellykket og satser på gjentagelse.

Kasserer gjennomgikk regnskap for Vikholmen og Korneliusholmen. Godkjent uten merknader.

Valg: Samtlige ble gjenvalgt. Olav Abelsen nytt medlem av husstyret.

Eventuelt: Spørsmål om vedtekter ang. utleie. Formannen skulle rette opp hva som medførte uklarheter. Styret ønsket å kunne ta avgjørelser inntil kr 50.000,- . Ingen motforestillinger. Spørsmål om foreningen ville bevilge en sum til Ukrainahjelpen. Styret vil se på dette. Forslag om blomster til Per Nilsen for trofast oppmøte/kaffekoking vær formiddag. Vedtatt. Opplyst om muligheten om å søke kommunen om strømstøtte. Frist til 15. mars. Hvordan skaffe nye medlemmer? Muligheter ble diskutert. Ønske om å starte opp servering av kaffe og vafler en dag pr uke noe a’la hva haugesundsforeningen praktiserer. Mæland sjekker ut deres opplegg. Liste for frivillige til vakt under Skudefestivalen lagt ut.

Etterpå ble det servert deilig saltkjøtt & erter med påfølgende utlodning av ymse gevinster.

Skudeneshavn 8. mars 2022 Steinar Mæland, referent