Medlemsmøte 4. oktober 2021

Ca 40 medlemmer møtte på medlemsmøtet. I fravær av formann ble møte ledet av nestformann. Etter å ha ønsket velkommen ble flg saker presentert: innkjøp av ny og større TV til klubblokalet slik at medlemmer kan f.eks. se på sportssendinger og tippekamper. Innspill fra flere medlemmer gikk på at vi allerede hadde TV og at…