Viktig melding til medlemmene i Skudenes Sjømannsforening, da april møte kolliderer med påskehelgen og de fleste er på ferie.
Blir vi nødt til å avlyse medlemsmøte i april, vennligst noter dere denne meldingen.

På årsmøte mandag den 02. Mars blir det servert saltkjøtt og ertersuppe:)

Årsmøte mandag den 02. mars 2020

På årsmøte mandag den 02. Mars blir det servert saltkjøtt og ertersuppe:)

Agenda for årsmøte:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap.
  6. Budsjett.
  7. Arb. plan / Handlingsplan / Aktivitetsplan.
  8. innkomne forslag.
  9. Valg.
  10. Avrunding av møte.