Referat fra årsmøte den 2. mars

Agenda: Møte ble åpnet av formann Leif Arne Larsen som ønsket ca 65 medlemmer velkommen til årsmøte for 2019. Ingen bemerkninger til innkalling og at formann var ordstyrer Ordstyrer leste deretter opp navnene på medlemmer (9 stk) som har falt fra i 2019. Vi hadde da 1 minutt stillhet for disse. Årsberetning for 2019 ble…